Avkommebedömning – Hingst?

Avkommebedömning?
När en hingst har lägst femton avkommor från tre år och uppåt i åldrarna eller när en hingst har varit i avel åtta avelssäsonger görs en första bedömning av prestationsnedärvning. ASRP avelsvärderingsnämnd värderar utifrån detta och tar beslut om eventuell höjning.

TILLDELNING AV AVKOMMEBOKSTÄVER

B ELLER C
Vad som är tänkt att avgöras vid den första bedömningen som görs är om hingsten ska ha ett B eller ett C.

AVELSVÄRDEBOKSTAV B
Hingsten har ännu inga avkommor som kan ha hunnit så långt i sporten, men en ridponnyhingst ska utifrån avelsmålet redan nu visa att avkommorna fungerar i sporten. På en ridponnyhingst med tanke på avelsmålet vill vi se att avkommorna klarar att konkurrera på regional nivå och de första kanske har nått nationell nivå.

” Hingst som visat god prestationsförärvning till delas kvalitetsklass B”

AVELSVÄRDEBOKSTAV C
Visar en hingst vid denna första bedömning att avkommorna inte klarar att komma upp på regional nivå, eller att kanske lågt antal avkommor överhuvudtaget löst tävlingslicens eller att hingsten inte lämnat 15 bedömningsbara avkommor eller något annat som avviker från vad vi förväntar oss avkommorna till en ridponnyhingst ska klara av ska hingsten ha ett C.
” Hingst som visat mindre god prestationsförärvning tilldelas kvalitetsklass C liksom hingst som efter åtta avelssäsonger inte lämnat 15 bedömda avkommor”

A EXTERIÖR
Har annorlunda skrivning än prestationsnedärvningen och tilldelas relativt.
” Hingst som har en exteriörförärvning som klart överstiger rasens medeltal tilldelas kvalitetsklass A exteriör”

A PRESTATION
Åren går och avkommorna blir äldre, äldre avkommor högre krav för en fungerande ridponnyhingsts avkommor.
Nästa avkommebedömning vad det gäller prestation är A, reglementet skriver att för att få ett A ska hingstens avkommor nått :
” Hingst som visat mycket god prestationsförärvning till delas kvalitetsklass A prest Med mycket goda avkommeresultat menas att hingsten har förmåga att föra aveln framåt i minst en disciplin på nationell nivå.”Hingstar som vid en första bedömning fått ett B eller även ett C,  när deras avkommor börjar ”ta plats” i nationell ponnysport så är det dags för höjning om flera av hingstens avkommor når nationella ponnyklasser.

ELIT
För att tilldelas Elit krävs att hingsten först fått avkommebokstav A prestation som visar att flera av hingstens avkommor finns med i nationell ponnysport.
ASRP avelsmål skrivs som ”Målsättningen är att producera en D-ponny som är internationellt konkurrenskraftig för sport och avel.”

För att en ridponnyhingst ska få Elit krävs att hingsten visat att han kan förvärva avkommor som når avelsmålet dvs att någon/några avkommor når internationella ponnyklasser.
”Hingst som visat utmärkt prestationsförärvning och har blivit tilldelad kvalitetsklass A prest kan därefter tilldelas kvalitetsklass ELIT Med utmärkta avkommeresultat menas att hingsten har förmåga att avsevärt föra aveln framåt i minst en disciplin på internationellt nivå”

Leuns Velds Lord – Elit 2020 (foto Holland)

Monty tilldelades B 2020 (foto Privat)

foto Cornelia Wendel

Foto. Cornelia Wendel

Translate »