Hoppmomentet bruksprovet


Vi har tagit emot synpunkter på hoppmomentet för bruksprovet och vill därför förtydliga hur det går till.

Banan består av få hinder, (se banskiss) och hoppdomaren ger anvisningar om hur hindren ska hoppas. Det kan alltså bli lite olika hinder för olika individer efter förmåga. Ett ekipage får inte uppgiften att hoppa större än vad som känns tryggt för just det ekipaget. För att få dom höga poängen krävs att det går att bedöma hingstens förmåga på några språng med maxhöjd. Man börjar alltså inte bedömningen på LC-nivå. Man börjar på små hinder och arbetar sig uppåt med max LC-nivå för 4-åringar, LB-nivå för 5-åringar och LA-nivå för 6-åringar om det verkar som ekipaget är tryggt med detta.

Translate »