Information till hingsthållare 2021

Betäckningsrapportering
Vi rekommenderar hingstägare att använda elektroniska betäckningsrapporter för enklare hantering för alla parter. Info från SH om elektronisk betäckningsrapportering finns här!

Betäckningsrapportering ska ske i blå basen senast 30 september innevarande år. Försenad rapportering medför en tilläggsavgift om 1000:-. Om rapportering ej är gjord 31 december innevarande år dras hingstens betäckningslicens in och för att hingsten åter ska kunna verka i avel måste ny licens lösas.

För att rapportering ska kunna ske efter 30 september, måste hingstansvarig i ASRP kontaktas.

För föl som är avkommor till ston ej upptagna på betäckningsrapport betäckningsåret, utgår en avgift för hingsthållaren på 1000:-/föl. Det åligger hingsthållaren att betala avgiften annars riskeras indragen licens.


Hingst & licensavgifter 2021   
Ordinarie betäckningslicens giltig 1 år: 800 kr .

Livstidslicens: 3000 kr

Spermaimport
Ny spermaimport allmän avel, avelsvärdering inne i tid: 500 kr
Spermaimport, allmän avel, avelsvärdering ej inne i tid: 1000 kr
Licens efter ev. godkännande: 1000 kr
Ovanstående hingstar kan välja att lösa livstidslicens dvs 3000 kr efter ev. godkännande
Här hittar du ansökan gällande spermaimport allmän avel.

Spermaimport, eget sto ettstolicens, utfärdas efter godkänd ansökan:

Ansökan inlämnad senast 31/8 semineringsåret: 500kr
Ansökan inlämnad retroaktivt fram till 1/9 året då fölet föds: 800kr

Faktablad 2021 Då vi håller på med förändringar på hemsidan kommer information om faktabladen inom kort.

För frågor kontakta hingstar@asrp.se 

Betalning för avelsvärdering samt licens sätts in på pg 696639-4, skriv avelsvärdering/licens och hingstens namn på inbetalningen.