Plan och Riktlinjer

Plan och Riktlinjer är ett styrdokument för avelsföreningarna att utgå efter.
Läs mer under fliken Avelsprogram

2020 års Plan och Riktlinjer