Prislista registratur

Nyregistrering hästpass – föl

Insänt senast 30 september

800 kr

Nyregistrering hästpass – föl

Insänt senast 31 december

900 kr

Övriga äldre nyregistreringar

1000 kr

Duplikatpass

1500 kr

För avkomma till hingst med ej löst licens/bevis

Debiteras ytterligare utöver grundkostnad

500 kr

Tilläggsregistrering för ponny

Finns i Blå Basen

300kr

Tilläggsregistrering i utländsk pass

650 kr
Ändring av pass (beroende på vad ändringen består av)  
300 kr

Ägarbyte

(betalt vid insändande av ägarbeviset)

  200 kr

För pass tillkommer porto och postförskott.