Prislista registratur

Nyregistrering hästpass – föl

Insänt senast 30 september

800 kr

Nyregistrering hästpass – föl

Insänt senast 31 december

900 kr

Övriga äldre nyregistreringar

1000 kr

Duplikatpass

1500 kr

För avkomma till hingst med ej löst licens/bevis

Debiteras ytterligare utöver grundkostnad

500 kr
Tilläggsregistrering häst som finns i blå basen

300kr
Tilläggsregistrering häst som ej finns i blå basen 650
begäran av komplettering (om det saknas uppgifter eller om något är fel i ansökan)

200
Ändring av pass (beroende på vad ändringen består av)  
300 kr

Ägarbyte

(betalas vid insändande av ägarbeviset)

  200 kr

För pass tillkommer porto och postförskott.