Avelsprogram

”NYHET” FÖR ASRP –   avelsprogram 2021 Avelsprogram 2021

2018 kom Jordbruksverket med nya krav på utformning av avelsorganisationernas Plan & Riktlinjer.

Det innebar en del omskrivningar och tillägg gällande bla. EU förordningar, men den stora förändringen för oss som avelsorganisation jämfört med tidigare P&R var att det nu är en uppdelning av styrdokumentet enligt nedan.
1. Plan & Riktlinjer
2. Avelsprogram      

Plan och Riktlinjerna 2020 och då Avelsprogrammet 2020 motsvarar i stort  Plan & Riktlinjerna 2016 men är nu uppdelade i två dokument.

Plan & Riktlinjer 2020 
Detta dokument innehåller och beskriver de åtaganden vi har gentemot lagstiftning och livsmedelssäkring.  Hur vi sköter vår organisation som avelsförening. Hur vi byggt upp och hanterar vår registreringsverksamhet mm. Och sist men inte minst vilka lagar det vilar på.

Avelsprogram 2020
(innehåll tidigare invävt i P&R )
Här står det som är mer specifikt det som styr vår avel. Att vi bedriver avel för just Svensk Ridponny. Vårt egna ramverk. Vår egen rasbeskrivning. Hur vår stambok är uppbyggd etc.
Till sin hjälp har då Avelsprogrammet ytterligare två underdokument

a. Hingstreglemente – 2017        b. Sto och unghästreglemente – 2016
Här går vi ned ytterligare i detaljregelverket, vad som styr våra bruksprov för hingstar, våra avelsklasser, premieringar och avelsvärderingar på avelsdjur och avkommor.

JORDBRUKSVERK OCH ASRP

Det som står i våra dokument är det som gäller för närvarande beroende på våra stadgar, vår organisations uppbyggnad, hur vi beslutat att våra bedömningar av avelsdjur ska gå till mm.
Enligt Jordbruksverket är det vi som äger våra dokument och kan när vi själva finner det nödvändigt göra ändringar i alla ovanstående fyra styrdokument.
En eller flera dokument skickas då in till ansvarig enhet på Jordbruksverket Därefter sker en dialog med Jordbruksverket där vi får förklara,  korrigera om de finner ngt otydligt för att i slutänden få ett godkännande av det nya dokumentet.