Digital extrastämma 20 mars

Den 20/3 2022 kommer ASRP avhålla extrastämma för att avhandla de frågor som hänvisades vidare vid årsstämma 2021. Stämman kommer att avhållas digitalt via zoom. Kallelse och stämmohandlingar kommer att skickas till alla medlemmar via mail.

Anmälan kommer att krävas för att få länk till mötet och för att delta ska du vara medlem så har du ännu inte betalt in medlemsavgiften kan du göra det nu och bifoga kvitto i din anmälan. Hur du blir medlem ser du här.

Mer om extrastämman och annan information kan du ta del av i senaste nyhetsbrevet som går ut till alla medlemmar 2021 och 2022. Är du medlem och inte har fått nyhetsbrev kan det vara så att vi inte har din mailadress, kontakta ekonomi@asrp.se.

Väl mött!

Translate »