Avkommebedömda hingstar

När en hingst har lägst femton avkommor från tre år och uppåt i åldrarna eller när en hingst har varit i avel åtta avelssäsonger görs en första bedömning av prestationsnedärvning. ASRP avelsvärderingsnämnd värderar utifrån detta och tar beslut om eventuell höjning.

Translate »