Nygodkända hingstar 2023

ASRP bruksprov 2023 gav 5 nygodkända hingstar som kommer att verka inom ASRP under säsongen 2023. Hingstarna kommer upp på hemsidan efter hand som faktablad, tester mm är klara. Håll koll på sidan HINGSTAR AKTIVA I AVEL som uppdateras löpande.

ASRP BRUKSPROVSVINNARE 2023 – DINO DU BOIS RP 203

Foto: Yvonne Karlsson

Följande fem hingstar premierades vid ASRP bruksprov 2023

Dino du Bois RP 203

Foto: Yvonne Karlsson

Cortez All Star RP 202

Foto: Pernilla Hägg

Steendieks du Mont RP 204

Foto: Pernilla Hägg

Ragnarps Rolex RP 194

Foto: Yvonne Karlsson

Complete All Star RP 205

Foto: Pernilla Hägg

Bruksprov är ett avelsvärderingstillfälle för hingstar som genomförs varje mars-april varje år. Hingstarna mäts, exteriörsbeskrivs och graderas efter utseende och prestationsegenskaper. I bruksprovet deltar hingstar från 3 år och uppåt och även äldre hingstar som uppnått bedömningsbar prestation på tävling eller vid utländskt bruksprov. När prövningen av hingsten är gjord tilldelas den vid godkännande en avelsvärdeklass och blir då godkänd för avel i ASRP.

För mer information kontakta hingstansvarig Petra Ojala, hingstar@asrp.se

Translate »