Stoägare – kom ihåg att rapportera in fölresultat

För att få betäckningsrapport från hingstägare måste resultat av betäckningen rapporteras in i blå basen. Gör enligt instruktionerna som står på betäckningsinformationen som ni ska ha fått från hingstägaren.

Resultat av betäckning ska rapporteras.

SH (Svenska Hästavelsförbundet) har sammanställt information om hur stoägare ska gå tillväga för att rapportera resultat av betäckning till avelsorganisation och hingstägare. Resultat av betäckning kan numera även rapporteras via webben, det görs här! Alla resultat är viktiga, oavsett om det blev ett levande föl eller inte!

En lättöverskådlig ordning är:
1. Resultatet av betäckningen ska meddelas avelsorganisation och hingstägare så fort detta är känt
2. Rapport om resultat av betäckning kan skickas in via webben på http://www.blabasen.se/sh/sto/ eller via post till aktuell avelsorganisation.
3. Hingsthållaren skickar registreringsunderlaget till stoägare när du meddelat att ett levande föl har fötts.
4. Påbörja ansökningen om ett hästpass. Vilka handlingar som behövs hittar du under Pass och Registreringar.

Translate »